Đăng ký Sticker

Định dạng file ZIP, dung lượng < 20Mb

Chọn hình ảnh minh họa cho sticker

Định dạng file JPG, PNG, dung lượng < 1Mb

Bấm vào đây để xem hướng dẫn